Projekt i wykonanie rzečbionej tablicy z portretem,
upamiŕtniaj╣cej rektora AWF w Poznaniu prof. B╣czyka.

|powrˇt|