PRACE KONSERWATORSKIE

Rekonstrukcja i konserwacja kamiennej figury œw. Felicjana z koœcioła w Rokitnie (autorstwa Plerscha). Wysokoœć figury - 3.8 metra.

Objekt po konserwacji:

Konserwacja tumby na cmentarzu w Poznaniu na Nowinie.

Objekt przed konserwacjš:
Objekt po konserwacji:

Konserwacja 15 narobków z cmentarza Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu.

I. Po konserwacji:

II. Po konserwacji:

III. Po konserwacji:

IV. Po konserwacji:

V. Po konserwacji:

VI. Po konserwacji:

VII. Po konserwacji:

VIII. Po konserwacji:

IX. Po konserwacji:

X. Po konserwacji:

XI. Po konserwacji:

XII. Po konserwacji:

Konserwacja rzeŸb z ogrodu Saskiego w Warszawie (praca zespołowa).

Konserwacja Pomnika Lotnika W Warszawie (praca zespołowa).

Konserwacja cmentarza (mogiły) żołnierzy Wermachtu, znajdujšcego się w okolicach Ostrołęki. Prace objęły mur oporowy oraz obelisk.

Konserwacja kamiennych krzyży znajdujšcych się na Cytadeli w Warszawie, zdewastowanych przez wandali.

Konserwacja tympanonu Biblioteki Raczyńskich w Warszawie (praca zespołowa).

Konserwacja figury przedstawiajšcej A. Mickiewicza oraz barokowej rzeŸby z drewna przedstawiajšcej Chrystusa dla Muzeum Zamek Górków w Szamotułach.

Konserwacja nagrobka z figurš pielgrzyma autorstwa Marcinkowskiego z cmentarza na Cytadeli w Poznaniu.

Udział (w czasach studenckich) w pracach konserwatorskich obejmujšcych Zamek Ostrowskich w Warszawie - Towarzystwo Chopinowskie (w zespole konserwatorów).


Strona główna Oferta Prace twórze autorskie Prace konserwatorskie Na sprzedaż O mnie Referencje starega@starega.com.pl